www.SAsro.sk

Môj fayn
Individuálna zóna
vstup do individuálnej zónyo nás
katalóg produktov
technická podpora, faq
kontakt

aktivácia HOME konta
voľné miesta
download, skiny, utility, dokumentácia
tarify
e-shopfaynADSL
manual na aktivaciu


aktivácia HOME konta25.05.2018 - GDPR - Spracovanie osobných údajov podľa zákona 18/2018 z.z. a práva dotknutých osôb

Spracovanie osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z.z v súlade s platnou legislatívou EÚ–GDPR podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 a informácia o právnom základe ich spracovania, tretími osobami, sprostredkovateľmi, ktorí sú spolupracujúcimi osobami pre zabezpečenie poskytovanej služby a naplnení ostatných zákonných predpokladov pre poskytovanie služby. »

02.02.2016 - Číslo bankového učtu v tvare IBAN: SK81 0200 0000 0021 7530 2253

Číslo nášho bankového učtu v tvare IBAN:

SK81 0200 0000 0021 7530 2253

 Staršie správy