(c) 2008 S.A. s.r.o. e-solution by S.A. s.r.o.
Úvodná stránka
Môj fayn vstup do individuálnej zóny
dátové služby

popis technológií faq
cenník

o náskatalóg produktovtechnická podpora, faqkontakt, predajné miesta

Je to také jednoduché!
popis technológieMikrovlnné pripojenie (sieť WLAN)

Jedná sa o druh bezdrôtovej siete, ktorá funguje na bezlicenčnom pásme na frekvenci 2,4 GHz, alebo 5,8 GHz. Technológia bezdrôtových sietí sa definuje štandardom IEEE 802.11, ktorý zahrňuje aj šifrovaciu metódu, tzv. algoritmus WEP (Wired Equivalent Privacy). Táto sieť umožňuje užívateľom bezstarostné pripojenie k okolným prvkom siete (PC, Notebook alebo iná WLAN sieť) a to v maximálnej (skôr teoretickej) rýchlosti 11 Mbps. Rýchlosť pripojenia sa odvíja od vzdialenosti ďalšieho potenciálneho bodu a to až 1500 metrov vzdialeného vo voľnom priestore alebo 100 metrov v budovách, podľa použitých antén.

Infraštruktúru siete WLAN tvoria dva druhy komponentov: prístupové body a klientske zariadenia. Prístupové body sa realizujú na bežiacom serveri so softwérom, alebo častejšie ako osobitné kusy hardvéru. Úlohou bodu je prenášať dáta medzi pevnou sieťou a bezdrôtovými klientmi. Klientske zariadenie komunikuje s prístupovým bodom, s ktorým si vymieňa signály.

V konečnom dôsledku je mikrovlnné pripojenie určite technológiou budúcnosti. V niektorých krajinách Európy sa zavádzajú WLAN siete priamo v centrách a budovách, kde sa užívatelia pripájajú WLAN-ovými sieťovými kartami bez akejkoľvek kabeláže priamo na signál. Mikrovlnné pripojenie je takisto veľmi dobrým riešením pre veľké podniky s viacerými pobočkami v jednej lokalite.


Informacie o euro »