(c) 2008 S.A. s.r.o. e-solution by S.A. s.r.o.
Úvodná stránka
Môj fayn vstup do individuálnej zóny
dátové služby

popis technológií faq
cenník

o náskatalóg produktovtechnická podpora, faqkontakt, predajné miesta

Je to také jednoduché!
faq 1. Čo je služba faynNET?
 2. Čo je Wireless LANs ( WLANs ) ?
 3. Čo potrebuje zákazník, ktorý má záujem o pripojenie faynNET?
 4. Sú nejaké časové alebo dátové obmedzenia?
 5. Aká je dĺžka viazanosti pri programe faynNET?
 6. Je možné dostať k pripojeniu aj niektoré ďalšie služby?
 7. Aká je rýchlosť pripojenia pre program faynNET?
 8. Ako si pozriem oficiálny mail (v tvare: login@fayn.sk)?
 9. Ako si skontrolujem históriu platieb?
 10. Ako si zmením heslo?
 11. Aké je číslo účtu v IBAN tvare?


 1. Čo je služba faynNET?

  Služba faynNET je zdielané pripojenie rýchlosťou do 1024 kBit/s kde pripojenie je limitované na jedno koncové zariadenie a pre dané pripojenie nie je možné pridelenie verejnej IP adresy. Takéto pripojenie je vhodné napríklad pre byty v rámci jednoho bloku (vchodu) "bytovky", alebo ridinného domu.


 2. Čo je Wireless LANs ( WLANs ) ?

  Wireless Local Area Networks. Wireless LAN je technológia, ktorá umožňuje dvom a viacerým mobilným staniciam (bodom) komunikovať, použitím štandartných sieťových protokolov, ale bez sieťových káblov.


 3. Čo potrebuje zákazník, ktorý má záujem o pripojenie faynNET?

  Okrem počítača nepotrebuje nič. Všetky potrebné zariadenia dostane zákazník do prenájmu, alebo si ich odkúpi pri inštalácii. Podmienkou však je priama viditeľnosť na niektorý z našich pristupových bodov ( Access Point ).


  V prípade, že zákazník býva v panelovom dome, alebo inak v prenájme, je potrebné kontaktovať správcu (majiteľa) objektu z dôvodu zaistenia prístupu na strechu objektu (pokial bude zariadenie umiestnené tam) a rovnako aj zaistiť súhlas správcu (vlastníka) uvedeného objektu s umiestnením bezdrôtového spoja a káblového vedenia v danom objekte. 4. Sú nejaké časové alebo dátové obmedzenia?

  V programe faynNET nie je časové obmedzenie, ale obmedzenie množstva prenesených dát je aplikované v mimoriadnych prípadoch, ked niektorý klient enormne zaťažuje sieť, napr. pri napadnutí vírusom a pod..


 5. Aká je dĺžka viazanosti pri programe faynNET?

  Pri všetkých programoch je doba viazanosti stanovená na základe objednávkového formulára.


 6. Je možné dostať k pripojeniu aj niektoré ďalšie služby?

  K pripojeniu má zákazník možnosť požiadať o:

  • 100 MB webového priestoru

  • 50 MB mailovú schránku, aliasy

  • hlasovú službu fayn HOME podľa aktuálneho cenníka


  niektoré za úhradu. Viac informácií nájdete v sekcii cenník. 7. Aká je rýchlosť pripojenia pre program faynNET?

  V tomto prípade sa jedná o zdielané pripojenie s rýchlosťou 1024 kbps z WiFi prístupového bodu. V prípade voľného pásma v sieti prístupové body pristupujú aj na vyššiu rýchlosť.


 8. Ako si pozriem oficiálny mail (v tvare: login@fayn.sk)?

  1. ODPORÚČANÉ V poštovom klientovi (outlook, mozila) vytvorím nové e-mailové konto. Do kolonky Server prichádzajúcej aj odchádzajúcej pošty nastavím: mail.fayn.sk, zadám prihlasovacie meno a heslo.
  2. Po prihlásení sa na www.fayn.sk do individuálnej zóny(ikona MOJ FAYN) v sekcii "fayn e-mail"
  3. V internetovom prehliadači zadám http:// mail.fayn.sk a zadám svoje prihlasovacie meno a heslo.(login a password) 9. Ako si skontrolujem históriu platieb?

  Po prihlásení sa na www.fayn.sk po vstupe do individuálnej zóny (ikona MOJ FAYN) v sekii "výpis platieb" zvolím rok, ktorý chcem kontrolovať.


 10. Ako si zmením heslo?

  Po prihlásení sa na www.fayn.sk do individuálnej zóny (ikona MOJ FAYN) v sekcii "zmena údajov" do kolonky "heslo" napíšem nové heslo(min. 6 znakov) a zopakujem v kolonke "potvrdenie hesla". Stlačím "odoslať" a heslo je zmenené. 11. Aké je číslo účtu v IBAN tvare?

  Číslo nášho bankového účtu v tvare IBAN:
  SK81 0200 0000 0021 7530 2253
Informacie o euro »