(c) 2008 S.A. s.r.o. e-solution by S.A. s.r.o.
Úvodná stránka
Môj fayn vstup do individuálnej zóny
dátové služby

popis technológií faq
cenník

o náskatalóg produktovtechnická podpora, faqkontakt, predajné miesta

Je to také jednoduché!
cenníkfaynNET (mikrovlnná siet )


Služba Zriadovací poplatok služby Aktivacný poplatok Mesacný poplatok
faynNET 1024 kbps Závisí od konkrétneho vyhotovenia
0,-
11,72 EUR
faynNET 2048 kbps Závisí od konkrétneho vyhotovenia
0,-
23,44 EUR

faynNET je pripojenie s rýchlostou až do 1024, alebo 2048 kbit/s na prístupovom bode.
V cene pripojenia je jedna mailová adresa. Ostatné doplnkové služby nie sú v cene pripojenia.
Pripojenie je limitované na jedno koncové zariadenie a v cene pripojenia nie je pridelenie verejnej IP adresy.


Výška zriadovacieho poplatku bude stanovená na základe technickej obhliadky miesta pripojenia a použitých zariadení.


Doplnkové služby nad rámec pripojenia
Cena
webhosting (100 MB)
30 EUR/rok
e-mailová schránka navyše (50 MB)
6 EUR/rok
e-mail alias
0,- EUR
postmaster úcet
100 EUR/rok
registrácia a spracovanie domény druhej úrovne
25 EUR/rok
Preregistrácia a spracovanie domény druhej úrovne
26,56 EUR

Sadzobník poplatkov na dátove služby
Cena
Aktivácia služby deaktivovanej na žiadost užívatela
3 EUR
Aktivácia deaktivovanej služby z dôvodu omeškania platby
11,72 EUR
Deaktivácia služby na žiadost užívatela
0 EUR
Zmena prístupového kódu na žiadost užívatela
0 EUR
Zaslanie upomienky
1,50 EUR
Oznámenie o deaktivácii z dôvodu omeškania platby
3 EUR

Servisné služby
Cena
Práca technika (hodina)
25 EUR

Zlavy pre osoby s tažkým zdravotným postihnutím
Spolocnost S.A. s r.o., prevádzkovatel telekomunikacnej siete fayn.sk, poskytuje osobám s tažkým zdravotným postihnutím (držitelia preukazu ZTP) zlavu na poplatkoch až do výšky 50%. Táto zlava bude poskytnutá pri predložení preukazu ZTP, prípadne po zaslaní kópie preukazu ZTP na adresu hotline@fayn.sk.

Zmluva sa uzatvára na dobu poskytovania služby uvedenej na objednávke.
Možná osobná konzultácia v prípade záujmu o program neuvedený v cenníku.

Servisná služba je faktrurovaná v prípade, že výjazd a servisný zásah bol prevedený na žiadost zákazníka a nemal žiadnu súvislost s funkcnostou siete a pod. (napr. preukázatelná chyba na strane zákazníka).


Ak máte záujem o službu faynNET, kontaktujte nás na hotline@fayn.sk,

Informacie o euro »