www.SAsro.sk

Úvodná stránka
Môj fayn
Individuálna zóna
vstup do individuálnej zónyo nás
katalóg produktov
technická podpora, faq
kontakt

aktivácia HOME konta
voľné miesta
download, skiny, utility, dokumentácia
tarify
e-shopfaynADSL
manual na aktivaciu


download


fayn PC phone v2.0

Nová verzia PC klienta. Po inštalácii, prosíme o zmazanie kontaktov v rýchlej volbe. Sú prednastavené pre klientov siete fayn.cz. Rovnako sa prosím uistite, že sa pripojujete ku "gkp.fayn.sk". Implicitne je nastavený Gatekeeper "gkp.fayn.cz", preto rozbalte prihlasovacie okno kde zadávate Uživatelské meno a heslo a zadajte "Použit Gatekeeper" a prepíšte názov "gkp.fayn.cz" na "gkp.fayn.sk". Potom sa prihláste do siete.

The new version of the PC Client for using with USB Phone and Headset. After instalation, please erase contacts in fast select part. The contacts are setup for clients of fayn.cz net. You had also to control, you connect to the Gatekeeper - "gkp.fayn.sk" . Default Gatekeeper is "fayn.gkp.cz", therefore extract the window where you type username( Užívatel) and password (Heslo), check "Použit Gatekeeper" (Use Gatekeeper) an retype "fayn.gkp.cz" to "fayn.gkp.sk" in IP address field. Then You can register to the net by cliking on "OK" button.
2,9 MB


Návod pre aktiváciu a dobíjanie kreditu

Prehladný návod ako použit web rozhranie pre pre aktiváciu do systému faynNET a pre dobíjanie kreditu.

Nájdete tu postup a rady ako vyplnit aktivacný formulár a ktoré kroky sú nevyhnutné.

Súcasne je v tomto návode postup, ako vstúpit do Individuálnej zóny Môj fayn, kde možte dobíjat svoj kredit, prezerat pohyby a mnoho doplnkových informácií
1,47 MB
skiny
utility


H.323 Router (Debian) v1.0

H.323 Router je softwareový router pre smerovanie hlasových paketov v LAN sietiach. Verzia pre OS Linux - Debian.

H.323 software router for routing voice packets inside LANs. OS Linux Debian version.
Veľkosť: 1,26 MB  Stiahnuť !


H.323 Router (MS Windows) v1.0

H.323 Router je softwareový router pre smerovanie hlasových paketov v LAN sietiach. Verzia pre MS Windows.

H.323 software router for routing voice packets inside LANs.
MS Windows version.
Veľkosť: 619 kB  Stiahnuť !


H.323 Router (Redhat, Mandrake, Suse) v1.0

H.323 Router je softwareový router pre smerovanie hlasových paketov v LAN sietiach. Verzia pre OS Linux - Redhat, Mandrake, Suse.

H.323 software router for routing voice packets inside LANs. OS Linux - Redhat, Mandrake, Suse version.
Veľkosť: 1,26 MB  Stiahnuť !


Link Quality Monitor (LQM) v1.0

Program slúži na testovanie kvality prenosu hlasových dát (VoIP) v rámci užívate3ovho pripojenia do internetu a následne v sieti Fayn. Umožouje užívate3ovi eo možno najjednoduchším spôsobom diagnostikova? kvalitu svojho pripojenia a poskytuje možnos? zobrazenia výsledkov. Užívate3 si takto môže svoje pripojenie otestova? ešte pred zakúpením produktov a služieb.

LQM is the program for VoIP transmission quality testing of user`s Internet connecion. This utility simply diagnoses the connection quality and results data. A user can test the connection before buying our products.
Veľkosť: 356 kB  Stiahnuť !


Linux driver pre USB telefón

Driver pre import do USB telefónu používaného pod OS Linux. Súbor obsahuje aj návod pre daný import do USB zariadenia. Potrebné je aby systém disponoval podporou pre usb-audio a usb-hid device.

The driver for import to USB Phone used under OS Linux. It is needed, the system dispose with support for usb-audio and usb-hid device.
Veľkosť: 7 kB  Stiahnuť !


pokus v1.0

pokus
Veľkosť: 33 kB  Stiahnuť !


Voipac Managment v0.9

Voipac Managment je softwareová konzola (JAVA2 aplikácia), urcená pre manažovanie Netgate Servera. Pre jej používanie je potrebné mat nainštalovanú JRE 1.4 (a vyššiu) virtual machine (download na: www.java.com) Aplikáciu spustíte príkazom:

java -jar voipac-mgmtX.X.jar (linux)

javaw -jar voipac-mgmtX.X.jar (windows)

e


Voipac Management is the software console (JAVA2 aplication) designed for NetGate managing. For using this console, there is required to have JRE 1.4 (or upper version)virtual machine installed (download available on www.java.com). The aplication will run by statement:


java -jar voipac-mgmtX.X.jar (linux)

javaw -jar voipac-mgmtX.X.jar (windows)

e
Veľkosť: 913 kB  Stiahnuť !
dokumentácia, manuály


H.323 Router - popis produktu a nastavení

Charakteristika a popis nastavení pre H.323 Router
Veľkosť: 31 kB  Stiahnuť !


Manuál k aplikácii Link Quality Monitor

Popis vlastností, nastavení a používania aplikácie Link Quality Monitor (LQM).
Veľkosť: 178 kB  Stiahnuť !


Manuál k Net Gate Serveru v0.1

Popis nastavenia a ukážka firemného riešenia pre Net Gate Server verzia 0.1.
Veľkosť: 194 kB  Stiahnuť !


Manuál pre H.323 router pod Windows

Inštalácia a nastavenie routeru H.323 pre platformu Windows.
Veľkosť: 1,03 MB  Stiahnuť !


Manuál pre NetPhone 210

Užívateľská príručka s kompletným postupom inštalácie a popisom jednotlivých funkcií telefónu.
Veľkosť: 539 kB  Stiahnuť !


NP210 in English User Guide

The User Guide with complete instalation procedure and description of particular phone functions.
Veľkosť: 558 kB  Stiahnuť !


USB Phone & Headset Start Pack User Guide

The User Guide for complete instalation procedure of USB Phone Start Pack and Headset Start Pack. There is also included registration procedure to the fayn net, description of using devices, service, etc.
Veľkosť: 1,02 MB  Stiahnuť !