(c) 2008 S.A. s.r.o. e-solution by S.A. s.r.o.
Úvodná stránka
Môj fayn vstup do individuálnej zóny
dátové služby

popis technológií faq
cenník

o náskatalóg produktovtechnická podpora, faqkontakt, predajné miesta

Je to také jednoduché!
tarify - detaily


Za používanie siete fayn od 1. 8. 2005 do 31. 12. 2005 neplatili uživatelia paušálny mesačný poplatok.

Táto akcia bola pre svoj úspech predĺžená do 31. 12. 2006 a následne obnovená od 1. 4. 2007.

Pokiaľ užívateľ nebude mať dostatočnú výšku kreditu, bude jeho účet dočasne deaktivovaný a súčasne obdrží e-mailovu správu s upozornením o tejto skutočnosti.

Poznámka: E-mailové správy o deaktivácii účtu, ako aj o novinkách, zmenách a iných dôležitých informáciách obdržia iba tí užívatelia, ktorí majú v osobných údajoch uvedený svoj mailový kontakt.

Akonáhle si užívateľ dobije kredit na čiastku najmenej 100,- SK, bude mu účet aktivovaný bez toho, aby musel doplácať za obdobie, kedy bolo konto deaktivované. Užívateľ teda môže na dlhšiu dobu odcestovať a po návrate pokračovať v používaní služby bez doplatkov za obdobie, kedy službu nepoužíval. Deaktivovaný účet bude možné opäť aktivovať max. do 1 kalendárneho roka od deaktivácie. Potom bude užívateľovo konto vymazané z databázy a užívateľ si bude musieť aktivovať nové konto prostredníctvom Start Pack-u.

Informacie o euro »