www.SAsro.sk

Úvodná stránka
Môj fayn
Individuálna zóna
vstup do individuálnej zónyo nás
katalóg produktov
technická podpora, faq
kontakt

aktivácia HOME konta
voľné miesta
download, skiny, utility, dokumentácia
tarify
e-shopfaynADSL
manual na aktivaciu


Tlačová správa


24.01.2003 - Zmena telefónnych čísiel užívateľov siete fayn.

V súvislosti s udelením licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete sa v noci z 1. na 2. februára 2003 v čase od 00:00 do 1:00 hod. uskustoční prečíslovanie telefónnych čísiel užívateľov siete fayn.

Prečíslovanie zahŕňa zmenu predvoľby operátora, a to z 0909 na 06508 a skrátenie zostávajúceho telefóneho čísla (za predvoľbou) na 5 posledných číslic.

Príklad:

Pôvodné telefónne číslo: 0909 398565
Nové telefónne číslo : 0650 898565

Nové čísla sa po zmene automaticky prejavia v užívateľskej aplikácii, ako aj v telefónnom zozname všetkých užívateľov siete na portáli fayn.

Za prípadné problémy v sieti fayn spôsobené prečíslovaním sa Vám vopred ospravedlňujeme.

Voipac, s.r.o.